Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

1.1 In conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001, clientii nostril au urmatoarele drepturi:

1) Dreptul la informare (art.12)

2) Dreptul la acces la date (art.13) - dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.

3) Dreptul la interventie (art.14) - dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisa si in mod gratuit, urmatoarele:

 a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrarilor nelegale;

 b) transformarea datelor personale nelegale in date anonime;

 c) notificarea tertilor cu privire la operatiunile prevazute la lit. a) si b).

 4) Dreptul la opozitie (art.15) - dreptul de a se opune, in mod gratuit si printr-o cerere scrisa, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari.

5) Dreptul de a se adresa justitiei (art.18) - dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea drepturilor garantate de lege si care au fost incalcate.

6) Dreptul de a face plangere la autoritatea de supraveghere (art.25).